Zaštita okoliša


Naš odnos prema okolini definiše i nas same. Misleći upravo na ovakve stvari Prevent intenzivno radi na očuvanju okoliša, uz brigu o zdravlju zaposlenika i šire zajednice.

Odgovornost


Veliku pažnju posvećujemo razvoju društva u kojem djelujemo. Želimo biti dobar susjed koji vodi računa o potrebama zajednice uz poštivanje individualne privatnosti i prava na drugačije mišljenje.

Transparentnost


Prevent ima transparentan i pošten odnos prema široj javnosti. Otvoreno komuniciramo poslovne aktivnosti želići javnosti naše poslovanje učiniti razumljivim i dostupnim.
trenutna koncentracija H2S
0.0000
prosječna koncentracija H2S
za 05.07.2015: 0.0000
maks. koncentracija H2S: 0.0000

HSEP supported by Prevent


O projektu

 

Gimnazija “Visoko“ iz Visokog implementira projekat pod nazivom HSEP&P - High School Eco Projects Initiative support by Prevent .

Osnovni cilj ovog projekta jeste jačanje ekološke svijesti  među mladim generacijama kako bi stvorili bolje razumijevanje važnosti zaštite okoliša i uticali na njihove aktivnosti na očuvanju životne sredine. Projekat je u cjelosti podržao Prevent BH d.o.o. Visoko. Svi stavovi, zaključci i mišljenja ovdje iznesena odražavaju isključivo stav autora, a ne nužno i stav Prevent BH.

Simbol djeteline predstavlja ovaj ekološki projekat kao znak njegovog prepoznavanja.

 

 

Ciljevi projekta

Ciljevi HSEP&P projekta su:

  podizanje ekološke svijesti  učenika srednjih škola kroz organizovano takmičenje,

  razvijanje pozitivnog odnosa mladih prema okolišu i lokalnoj zajednici,

  promoviranje aktivizma među mladima po pitanju rješavanja ekoloških problema u zajednici.

 

Kako dostaviti projekat ?

 

S ciljem jednostavnijeg i lakšeg dostavljanja prijedloga projekata potrebno je čitko popuniti prijavni obrazac HSEPP.doc i poslati najkasnije do 30.04.2012. godine, elektronski na e-mail adresu hsep.pr@gmail.com ili putem pošte na adresu JU Gimnazija “Visoko“ ul. Musala 23 sa naznakom “Za javni poziv ekološkim sekcijama srednjih škola ZDK“. Jedna škola može dostaviti više prijedloga projekata, ali jedna škola može dobiti samo jednu nagradu u okviru ovog takmičenja.

HSEP&P će pružiti finansijsku pomoć za dva najbolje ocijenjena prijedloga projekta u okviru ovog takmičenja. Rangiranje i odabir predloženih projekata će biti izvršeno isključivo na osnovu kriterija objavljenih prije početka takmičenja. Evaluaciju pristiglih prijedloga projekata uradit će stručna komisija imenovana najkasnije 30 dana od posljednjeg dana za prijem prijedloga projekata. Projekti koji ne budu ispunili eliminatorne kriterije neće se uzimati u obzir za razmatranje.

Kriterijumi za bodovanje

Postoje dvije vrste kriterija evaluacije: eliminatorni kriterij i kriterij za bodovanje-rangiranje. Svi prijedlozi projekata će prvo proći provjeru ispunjavanja obaveznih kriterija. To su:

• Rok za predaju prijedloga projekata je ispoštovan,

• Predloženi iznos finansiranja akcije ne prelazi maksimalni raspoloživi iznos od 1 000 KM po projektu,

• Predlagatelj projekta je ekološka sekcija srednje škole sa područja Zeničko-dobojskog kantona,

• Predloženi projekat će se implementirati na području Zeničko-dobojskog kantona,

• Implementacija predloženog projekta će se izvršiti najkasnije do 01.09.2012. godine,

• Prijedlog projekta predlaže akcije neprofitnog i općeg društvenog karaktera i ne služi za ličnu ili političku promociju.

Prijedlog projekta mora zadovoljavati sve gore navedene kriterije kako bi se kvalificirao za daljnju evaluaciju. Ako neki od gore navedenih kriterija nije ispunjen, aplikacija će biti odbijena samo na toj osnovi, i neće biti dalje evaluirana.

Nagrade

Novčana podrška u iznosu od po 1 000 KM za svaki od dva najbolje ocijenjena ekološka projekta omogućit će realizaciju isključivo u svrhu implementacije predloženog projekta.

Rezultati takmičenja

HSEP&P će pružiti finansijsku pomoć za dva najbolja odabrana prijedloga projekta u okviru takmičenja ekoloških sekcija srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona. Rangiranje i odabir predloženih projekata će biti izvršeno isključivo na osnovu kriterija objavljenih prije početka takmičenja. Evaluaciju pristiglih prijedloga projekata uradit će stručna komisija imenovana najkasnije 30 dana od posljednjeg dana za prijem prijedloga projekata. Projekti koji ne budu ispunili eliminatorne kriterije neće se uzimati u obzir za razmatranje.

Rezultati takmičenja bit će objavljeni na www.prevent-visoko.ba 01.06.2012. godine.